SPOLEHLIVOST, DŮVĚRA, DRŽENÍ SLOVA 

TOTO JSOU HODNOTY, NA KTERÝCH STAVÍM

KDO JSEM


Jmenuji se Petr Handlíř a jsem projektant pozemních staveb. Této profesi jsem propadl před mnoha lety a od té doby se intenzivně zajímám o tento obor. Nabyté zkušenosti pak předávám svým klientům v podobě projektové dokumentace ušité na míru.


Komunikace s lidmi, přijímání nových výzev, nebo zlepšování sebe sama je to, co mne na projekční činnosti motivuje nejvíce. 


JAK PRACUJI


Projekty zpracovávám v softwaru Revit 3D, nebo v AutoCad 2D. Rovněž nabízím zpracování projektů metodou BIM. Klientům umožňuji vhled do projektu v průběhu prací pomocí webového 3D prohlížeče a je tedy možné vidět reálnou rozpracovanost. Projekční podklady jsou pak dostupné na cloudovém úložišti, vždy k dispozici klientům. Komunikaci nad projektem provádím jak osobním setkáním, tak tele/video konferencemi.


 JAKÉ MÁM ZKUŠENOSTI


Projekční činnost jsem započal v roce 2005 v malém ateliéru s regionálním dosahem jako projektant pozemních staveb. Pozdější zkušenosti jsem již nabíral ve významném architektonickém studiu s výrazně vyššími ambicemi a od roku 2011 také v nadnárodním developerském kolosu. Počátek roku 2015 již pro mne znamenal odstartování nové cesty za dalšími výzvami v podobě samostatného podnikání.


V průběhu pracovního života jsem měl a mám možnost se podílet na velmi různorodém spektru projekčních prací od rodinných domů přes bytové objekty až po hotely, obchodní centra, sportovní areály, kancelářské budovy či průmyslové haly. VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNOST


Již od počátku mé profesní dráhy považuji vzdělávání se za jeden z nejvýznamnějších prvků a také k tomu tak přistupuji. Absolvoval jsem nespočet exkurzí, konferencí, odborných seminářů a kurzů se zaměřením na nové trendy ve výstavbě, osvětě problémových míst staveb nebo legislativě. Pravidelně sleduji vývoj ve stavebnictví a držím s ním krok. 


Jsem členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).


Vlastním osvědčení fyzické osoby k projektování utajovaných staveb ve stupni "Důvěrné", vydané Národním bezpečnostním úřadem.


Úspěšně jsem složil certifikační zkoušku pro software Revit Architecture - Autodesk Certified Professional.