Za dlouhé roky projektování a provádění dozorů jsem nasbíral zkušenosti v oboru průmyslových, kancelářských i obytných staveb a tyto zkušenosti promítám do každého projektu, který zpracovávám nebo dohlížím. Zcela jistě tedy umím vyhovět i Vašim požadavkům a nárokům. 


PROJEKTOVÁ ČINNOST


  • projekty zpracovávám v 2D i 3D softwarech (AutoCad, Revit)
  • možnost zpracování projektů metodou BIM
  • Environmentální design
  • výstup projektové dokumentace je možný i v anglickém jazyce
  • zpracování "utajovaných" projektů v rámci bezpečnostní prověrky Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) na stupeň utajení DŮVĚRNÉ
  • možnost zpracování kontrolních rozpočtů v průběhu projekčních prací
  • nabízím projekty ve stupních:

studie stavby (STS)
dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
dokumentace pro stavební povolení (DSP)
dokumentace pro zadání stavby (DZS)
dokumentace pro provedení stavby (DPS)
realizační dokumentace stavby (RDS)
skutečné provedení (DSPS)
dokumentace bouracích prací

  • projektování ucelených souborů staveb nebo jen jejich dílčích částí
  • koordinace projektových prací - HIP
  • zpracování dokumentace pro dotační program Zelená úsporám

Ucelené projekty jsou zpracovány komplexně, včetně všech nutných náležitostí, které ukládá platná legislativa, jako je např. průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), radonový průzkum, IGP/HGP atp. Obsahovou samozřejmostí jsou i profesní části jako je VZT, ZTI, Elektro, SHZ, Plyn, ÚT, Stavebně konstrukční část, PBŘ, rozpočty a další.


DALŠÍ SLUŽBY

autorský dozor
technický dozor
technické konzultace a poradenství
vizualizace
návrh architekta

energetické posudky